Inleiding

De term ‘Intellectueel Eigendom’ – afgekort tot ‘IE’ – is een verzamelnaam voor diverse rechtsgebieden, die allemaal betrekking hebben op creaties van personen of op tekens die worden gebruikt om bedrijven te benoemen of producten / diensten aan te bieden.

Bij Michiel Ellens, sinds 1993 advocaat en thans werkzaam in Amsterdam, kunt u terecht voor advies over IE.

Het IE-recht biedt een scala aan mogelijkheden ter bescherming van uw rechten of creatieve vondsten en deze website is bedoeld om u een beetje op weg te helpen in het IE-bos.

De meest bekende rechtsgebieden zijn: het merken- , octrooi- , handelsnaam- en auteursrecht en deze en andere rechtsgebieden komen op deze website aan de orde, waarbij ook voorbeelden worden gegeven van wat dit in de praktijk kan betekenen.

Daarbij wordt aandacht besteed aan verdragen, wetten, gerechtelijke uistpraken en aan nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de sterke groei van multimedia en internet. Ook ontstaan er nieuwe rechten, zoals de naburige rechten, het domeinnaamrecht en de Creative Commons.

Kortom, een dynamische omgeving die vraagt om gespecialiseerde advocaten, die u wegwijs kunnen maken op het gebied van IE.

Mr. Michiel Ellens is één van die specialisten en hij nodigt u graag uit om eens een kijkje te nemen op zijn website en als u daarna – of nu al – vragen heeft, dan kunt u met hem contact opnemen via e-mail: ellens@teurlingsellens.nl

Amsterdam, 17 februari 2009

Een goed idee? Leg het vast!
CC Proof