Rechtsgebied

Michiel Ellens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, hier te raadplegen, Ondernemingsrecht als (hoofd)rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten (ten minste) tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.